Vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19

ve-sinh-khu-khuan-phong-chong-dich-covid-19 3

Hits: 2Trước hình dịch đang diễn biến phức tạp thì bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình là điều vô cùng quan trọng. Chấp hành tốt tiêu chuẩn 5K và các chỉ thị của Nhà nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân. Mặc khác, ngoài thực hiện tiêu chuẩn […]

Xem chi tiết